ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarańsku zawiadamiam, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarańsku, Zarańsko 8A, NIP 6741357738, zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła

Unieważnienie zapytania ofertowego

Na podstawie pkt 14 zapytania ofertowego na realizację zamówienia: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) - remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła, Zamawiający, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku unieważnia ww. zapytanie, gdyż jest ono obarczone błędem. Zamawiającego może unieważnić zapytania bez podania...