Parafia Rzymsko-katolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
karlinoparafia@gmail.com
tel. 94 3117264

BIERZMOWANIE

PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCYMI PRZYGOTOWANIA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

(…) Ważnym etapem przygotowania bliższego jest:
– udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej)
– w katechezie parafialnej (spotkania w grupach i ogólne)
– uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach.

Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki.
W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.

(…) ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych (msze św. i nabożeństwa) (…)
Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

(…) Ze względów duszpasterskich do bierzmowania powinna przystępować młodzież, która odznacza się dojrzałością intelektualną, emocjonalną i religijną adekwatnie do swojego wieku oraz możliwości. W przygotowaniu do tego sakramentu trzeba koniecznie uwzględnić możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z niepełnosprawnością intelektualną).
Osoby dorosłe powinny odbywać formację w odrębnych grupach, np. dekanalnych lub diecezjalnych, w sposób dostosowany do zwyczajów lokalnych. Nie można udzielać bierzmowania dorosłym bez należytego przygotowania. (…)

odwiedziny na stronie

017742

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

ZARAŃSKO:

9.00

ŻÓŁTE:

10.30

NĘTNO:

11.45

DOŁGIE:

remont

RYDZEWO:

remont

WTOREK - SOBOTA

ZARAŃSKO:

18.00 (w okresie jesienno-zimowym 17.00)

W poniedziałek nie ma Mszy Świętej

BIURO PARAFIALNE

Zarańsko 8A

78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 576 248 870

parafiazaransko@gmail.com

NR KONTA

41 8577 1015 2604 6789 2000 0050