Parafia Rzymsko-katolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
karlinoparafia@gmail.com
tel. 94 3117264

CHRZEST

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” (Mt 28,19n)

Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.(Kan. 849).

Wybierając rodziców chrzestnych kieruję się pragnieniem, aby moje dziecko tak żyło wiarą i tak się nią kierowało w życiu jak chrzestni.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1) Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2 ) Ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3 ) Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4 ) Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5 ) Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
(Kan. 874 § 1).

Wymagane dokumenty oraz dyspozycje:
1 ) Akt urodzenia dziecka z USC.
2 ) Sakramenty przyjmuje się w swojej parafii – czyli tam gdzie się mieszka – w innym wypadku prosi się o zezwolenie.

Rodzice dostarczają:

1) Akt urodzenia dziecka,
2 ) Swoje i chrzestnych dane: nazwisko, imię, data urodzenia, wyznanie, miejsce zamieszkania, data i miejsce ślubu rodziców dziecka
3 ) Jeżeli chrzestny nie jest z parafii, gdzie będzie udzielany chrzest, to ze swojej parafii zamieszkania ma dostarczyć zaświadczenie, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym (na zaświadczeniu powinna być podana informacja o otrzymaniu sakramentu bierzmowania).
Jeżeli rodzice dziecka nie mają ślubu sakramentalnego (kościelnego), to nie mogą przystąpić do spowiedzi św. i komunii świętej oraz piszą rękojmię, że dziecko wychowają w wierze katolickiej, a jeżeli nie ma przeszkód, postarają się zawrzeć sakrament małżeństwa – w innym wypadku chrzest dziecka należy odłożyć.

Chrzest proszę zgłosić 10 dni wcześniej.

odwiedziny na stronie

016555

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

ZARAŃSKO:

9.00

ŻÓŁTE:

10.30

NĘTNO:

11.45

DOŁGIE:

remont

RYDZEWO:

remont

WTOREK - SOBOTA

ZARAŃSKO:

18.00 (w okresie jesienno-zimowym 17.00)

W poniedziałek nie ma Mszy Świętej

BIURO PARAFIALNE

Zarańsko 8A

78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 576 248 870

parafiazaransko@gmail.com

NR KONTA

41 8577 1015 2604 6789 2000 0050