Parafia Rzymsko-katolicka

św. Michała Archanioła w Karlinie

Plac Jana Pawła II
78-230 Karlino
karlinoparafia@gmail.com
tel. 94 3117264

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

DOKUMENTY:

AKTUALNE Świadectwo Chrztu (Uwaga! – ważne jest tylko pół roku od daty wystawienia
do daty ślubu) z zaznaczeniem, że potrzebne jest do ślubu i z zaznaczeniem o Sakramencie Bierzmowania.
Ostatnie świadectwo z nauki religii (może być na szkolnym).

Świadectwo ukończenia katechezy przygotowującej do Sakramentu Małżeństwa – Kursu Przedmałżeńskiego.
Jeżeli ma to być Ślub Konkordatowy – należy zgłosić się do USC w miejscu zamieszkania jednej ze stron, z dowodami osobistymi i skróconymi aktami urodzenia, aby otrzymać stosowne zaświadczenie do ślubu konkordatowego, a następnie dostarczyć to zaświadczenie do biura parafialnego. (Uwaga! Zaświadczenie to jest ważne tylko trzy miesiące od daty wystawienia do daty ślubu, dlatego dostarczamy je w tym okresie)

W parafii odbywa się spisanie protokołu kanonicznego, narzeczeni uczestniczą w naukach bezpośrednich przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa (trzy nauki z Księdzem i z Doradztwem Rodzinnym), wygłaszane są zapowiedzi przedślubne w parafiach stałego miejsca zamieszkania i ewentualnie w czasowym miejscu zamieszkania, jeżeli pobyt czasowy jest dłuższy niż 6 miesięcy.

Narzeczeni uprzedzą osoby zaproszone na ślub, by uszanowały świętość obrzędu i miejsca: nie rzucać ryżu (dla wielu ludzi jest to taki pokarm, jak dla nas chleb)nie rzucać sztucznych płatków itp. Benedykt XVI opowiedział się przeciwko ułatwieniom w dopuszczaniu do małżeństwa, a także przy orzekaniu jego nieważności. Sprawie tej papież poświęcił przemówienie do Roty Rzymskiej – najwyższej kościelnej instancji orzekającej nieważność małżeństw. Podczas audiencji dla członków Roty Rzymskiej, której przewodniczącym jest biskup Antoni Stankiewicz, Benedykt XVI podkreślił: „Trzeba starać się, na ile to możliwe, o przerwanie błędnego koła, do jakiego często dochodzi między pewnym z góry dopuszczeniem do małżeństwa bez odpowiedniego przygotowania oraz bez poważnej oceny spełnionych wymogów przewidzianych do jego udzielenia, a orzeczeniem prawnym, czasem równie łatwym, ale o przeciwnej wymowie, w którym to samo małżeństwo uznane zostaje za nieważne jedynie na podstawie stwierdzenia jego fiaska”. Papież wyraził wręcz przekonanie, że księża nie troszczą się o solidne przygotowanie kandydatów do małżeństwa „wychodząc z założenia, że chodzi tu o realizację naturalnego prawa osób do zawarcia ślubu”. – Nie chodzi o subiektywne żądanie, jakie duszpasterze muszą spełnić poprzez formalne uznanie go niezależnie od faktycznego stanu związku (…) Nikt nie może domagać się prawa do ceremonii ślubnej – oświadczył papież. Zauważył następnie: „Przy pomocy różnych dostępnych środków starannego przygotowania i kontroli można rozwinąć skuteczną działalność duszpasterską w celu zapobiegania orzekaniu o nieważności małżeństwa”. Do duszpasterzy Benedykt XVI zaapelował o większą odpowiedzialność.

odwiedziny na stronie

016555

NIEDZIELA I ŚWIĘTA

ZARAŃSKO:

9.00

ŻÓŁTE:

10.30

NĘTNO:

11.45

DOŁGIE:

remont

RYDZEWO:

remont

WTOREK - SOBOTA

ZARAŃSKO:

18.00 (w okresie jesienno-zimowym 17.00)

W poniedziałek nie ma Mszy Świętej

BIURO PARAFIALNE

Zarańsko 8A

78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 576 248 870

parafiazaransko@gmail.com

NR KONTA

41 8577 1015 2604 6789 2000 0050