Unieważnienie zapytania ofertowego

Na podstawie pkt 14 zapytania ofertowego na realizację zamówienia: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) – remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła, Zamawiający, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku unieważnia ww. zapytanie, gdyż jest ono obarczone błędem.

Zamawiającego może unieważnić zapytania bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

/-/ ks. Adam Saks

Proboszcz Parafii pw. św. BiM w Zarańsku

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest