Unieważnienie zapytania ofertowego

Na podstawie pkt 14 zapytania ofertowego na realizację zamówienia: Dołgie, kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.) – renowacja i konserwacja ścian nawy, więźby dachowej i stropu, pokrycia dachu i stolarki okiennej, Zamawiający, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku unieważnia ww. zapytanie, gdyż jest ono obarczone błędem.

Zamawiającego może unieważnić zapytania bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferenta do realizacji zamówienia.

/-/ ks. Adam Saks

Proboszcz Parafii pw. św. BiM w Zarańsku

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest