ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zarańsku zawiadamiam, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) – remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę Usługowo-Budowlaną Piotr Kmieć z siedzibą w Stawnie 48/2, 78-520 Złocieniec.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zamówienia: Rydzewo, kościół filialny p.w. Świętej Trójcy (XV w.) – remont tynków wewnętrznych, posadzki i stolarki w nawie kościoła w dniu 8 marca 2024 r.

Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się ceną i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym, oraz którego oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Lp.Nazwa i adres wykonawcyCena oferty bruttoIlość punktów w kryterium cenaŁączna ilość punktów
1.Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć Stawno 48/2 78-520 Złocieniec320 000,00 zł100,00100,00

Mając zatem na uwadze, że oferta Wykonawcy Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadała treści zapytania, a sam Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, należało wybrać ofertę złożoną przez Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć z siedzibą w Stawnie 48/2, 78-520 Złocieniec.

/-/ ks. Adam Saks

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Stanisława B i M w Zarańsku

udostępnij

Facebook
Twitter
Linkdin
Pinterest